O nás

Sdružení dobrovolných hasičů Horní Rybníky


Aktuality
Soutěž okrsku Červený Kostelec (přidáno 10.04.2017)
O Pohár starosty obce Zábrodí (přidáno 06.04.2017)
Požár (přidáno 19.03.2015)
Technická pomoc (přidáno 23.07.2012)
IČO: 62730096
Datum založení: 1897
Adresa:   SDH Horní Rybníky
Jakub Středa
Končiny 87
549 41 Červený Kostelec

Vedení sboru


SDH Horní Rybníky 2008
Starosta sboru: Pavel Jirásek mobil: +420 773 959 769
e-mail: jirasekpavel76seznam.cz
Velitel sboru: Jakub Středa    mobil: +420 724 220 799   
e-mail: jakub.sdhcentrum.cz
Vedoucí mládeže:   Jakub Středa
Instruktoři: Petr Válko
Štěpán Urban
Jiří Prouza

Počet členů

Sbor má v součastné době 49 členů. Z tohoto počtu je 24 dospělých, 7 dětí, 13 podporujících a 5 čestných členů. Čestným členem se stává každý, kdo dovrší 65. roku života.

Stará garda
"Stará garda"
Hasiči
"Hasiči"
Žáci
"Žáci"

Zařazení sboru do JPO

Sbor je v rámci JPO zařazen do 5. stupně, proto se převážně věnuje sportovní činnosti. Sbor reprezentují družstva mužů, žen a žáků. Družstva mužů a žen vznikla věkovým přestupem členů dorostu do kategorie mužů a žen. Sbor se věnuje práci s mladými hasiči od roku 2002 (začátek činnosti družstva dorostu) a od roku 2004 zde je i družstvo dětí. Družstva se zúčastňují soutěží jak v okrsku tak i mimo něj, v dnešní době již s pěknými výsledky. Každoročně se pořádají pro mladé hasiče výlety na zajímavá místa. Sbor pomáhá obecnímu úřadu při pořádání čarodějnic, dětského dne - zde je každoročně ukázka provedená pomocí vlastní techniky sboru.

Vybavení sboru


Hasičská zbrojnice a automobil Hasičská zbrojnice a automobil
Hasičská zbrojnice a automobil Hasičská zbrojnice v zimě

Požární stříkačka Ps 8 Požární stříkačka Ps 12
Požární stříkačka PS 8 Požární stříkačka PS 12