Hlavní stránka Obecní úřad Povinně zveřejňované inf.
Kontaktní informace

Obecní úřad Zábrodí
Horní Rybníky 35
549 46 Horní Radechová

Tel.: +420 491 465 113
E-mail: urad@zabrodi.cz
ID dat. schránky: eijb5cc

IČ: 00273244
Účet: 8320-551/0100

Úřední deska - novinky
Vyvěšeno: 22.6.2017
Vyvěšeno: 20.6.2017
Vyvěšeno: 19.6.2017
Vyvěšeno: 12.6.2017
Vyvěšeno: 12.6.2017
Obecní úřad
Standard ISVS - Povinně zveřejňované informace Tisk Email
Napsal webmaster, 26.08.2011 21:17, aktualizováno 07.11.2011 18:04   

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Oficiální název
  Úplný oficiální název povinného subjektu.

  Obec Zábrodí

 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

  Obec Zábrodí vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu.

  Organizační struktura obce Zábrodí

 4. Kontaktní spojení
  Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

  Kontaktní informace Obecního úřadu Zábrodí

 5. Případné platby můžete poukázat Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

  Banka: Komerční banka
  pobočka: Červený Kostelec
  číslo účtu: 8320-551/0100

 6. IČO
  Identifikační číslo organizace (IČ).

  00273244

 7. DIČ
  Daňové identifikační číslo (DIČ).

  není

 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

  Informace o rozpočtu obce Zábrodí

 9. Žádosti o informace
  Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

  Formulář žádosti o poskytnutí informací
  pdf  ve formátu PDF  ( 22.64 kB ) / doc  ve formátu MS Word  ( 191.50 kB )

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

  Úřední hodiny Obecního úřadu Zábrodí
  Elektronická podatelna Obecního úřadu Zábrodí

 11. Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

  Úřední hodiny Obecního úřadu Zábrodí

  Elektronická podatelna Obecního úřadu Zábrodí


 12. Formuláře
  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.

  Formulář žádosti o poskytnutí informací
  pdf  ve formátu PDF  (22.64 kB)
  / doc  ve formátu MS Word  (191.50 kB)


  Elektronická podatelna Obecního úřadu Zábrodí


 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).

  Návody k řešení životních situací na Portálu veřejné správy České republiky

 14. Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.

  Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.

  Obec nemá výroční zprávy.

 17. Seznam organizací
  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

  Příspěvkové organizace obec nemá.
 


©2011 OÚ Zábrodí,  provozováno na redakčním systému Joomla!,  informace o WWW stránkáchmapa webu
XHTML validní
CSS validní